Ystafell Newyddion

    Myfyrwyr BA Perfformio yn derbyn enwebiad yng Ngwobrau Theatr Cymru

    Mae myfyrwyr a staff cwrs BA Perfformio  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu’r wythnos hon wedi iddyn nhw dderbyn enwebiad yng nghategori ‘Sioe Orau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc (Cymraeg)’ ar gyfer y sioe gerdd, Deffro’r Gwanwyn yng Ngwobrau Theatr Cymru.

    19.01.2018

    Deffro'r Gwanwyn 1
.